Naar hoofdinhoud

Onze aanpak

Vanaf 2019 werken wij met zeven programma’s voor onze projecten:

We hebben deze aanpak en onze programmalijnen samen met strategische partners ontwikkeld, op basis van een uitgebreid participatieonderzoek (2018) onder mensen met een visuele beperking.

Ieder programma heeft een thema waarop we een doelstelling hebben geformuleerd; een hoogst haalbaar doel dat we nastreven binnen onze meerjarenstrategie. Ieder project brengt ons dichter bij het realiseren van die doelstelling en gezamenlijk dragen de programma’s bij aan onze ambitie: mensen met een visuele beperking doen mee in de samenleving. (Lees hier meer over onze missie en visie)

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Daarom zijn mensen met een visuele beperking altijd betrokken bij onze activiteiten en sluiten we zoveel mogelijk relevante partijen aan bij de projecten die wij financieren en ontwikkelen. Nog meer dan nu willen we in de komende jaren samenwerken met partijen die zich inzetten voor en vooral ook mét mensen die slechtziend of blind zijn. Wij verbinden, want samen kom je verder.