Naar hoofdinhoud

Het Bartiméus Fonds zamelt geld in voor innovatieve projecten én probeert mensen bewust te laten worden waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Wat is onze droom?

Mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen niet op hun ogen vertrouwen. Maar betekent deze visuele beperking ook een beperking van levenskwaliteit? Of dat iemands levenslust en talenten niet volledig tot hun recht kunnen komen? Wij vinden van niet.

Het Bartiméus Fonds wil dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Daarom is ons motto: 100% leven.

Hoe helpen we?

Om onze droom voor elkaar te krijgen werven wij fondsen voor de excellente zorg van Bartiméus en voor innovatieve projecten. We geven voorlichting over de problemen waar blinde en slechtziende mensen dagelijks tegenaan lopen. Voor ons werk zijn we volledig afhankelijk van giften.

Wat doen we?

Met innovatieve projecten werken we aan oplossingen voor blinde en slechtziende mensen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Nu en in de toekomst. We steunen bijvoorbeeld onderzoek naar vroegdiagnose van oogaandoeningen. En we maken toegankelijk onderwijs, innovatieve hulpmiddelen en betere begeleiding mogelijk.

Waar staan we voor?

Onze keurmerken en lidmaatschappen laten zien waar wij voor staan:

CBF Erkend Goed Doel
Het Bartiméus Fonds is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro, verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.


ANBI
Het Bartiméus Fonds is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Organisaties die zijn aangemerkt als ANBI hoeven geen schenkings- of successierecht te betalen. Voor donateurs geldt dat hun giften aan goede doelen alleen nog in aanmerking komen voor giftenaftrek in de belastingaangifte als het goede doel is aangemerkt als ANBI. Meer informatie: anbi.nl

Privacy Waarborg
Het Bartiméus Fonds heeft de Privacy Waarborg. Hiermee laten we zien dat we transparant en zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. De waarborg geeft ook aan dat wij strengere regels hanteren voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden dan wettelijk verplicht is. Deze extra regels liggen vast in een aantal codes. Alle organisatie met de Privacy Waarborg worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en de specifieke eisen van de waarborg. Meer informatie: privacywaarborg.nl

Waarmerk Drempelvrij
Deze website voldoet aan de WCAG 2.1-AA richtlijnen van het Waarmerk Drempelvrij. Dit betekent dat onze website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een (visuele) beperking  Meer informatie: waarmerkdrempelvrij.nl

Trede 2 Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
Onze organisatie staat op Trede 2 van de PSO-Prestatieladder. Dat betekent dat we we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Meer informatie: pso-Nederland.nl

Lid Community Toegankelijke Recreatie
Iedereen overal plezier, daar gaan wij samen met de Community Toegankelijke Recreatie voor. Recreatieondernemers, ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, brancheorganisaties en experts slaan de handen ineen voor een inclusieve recreatiemarkt. Meer informatie: toegankelijkerecreatie.nl