Naar hoofdinhoud

Voor 100% inclusie

Dat is waar wij voor staan: 100% inclusie. Wij vinden dat mensen met een visuele beperking voluit mee moeten kunnen doen in onze samenleving. Elke dag opnieuw werken we er hard aan om dit belangrijke doel te bereiken.

Vol overgave richten wij ons op het waarmaken van onze ambitie: in 2032 is Nederland het meest inclusieve land ter wereld voor mensen die slechtziend of blind zijn. Dat doen we samen met Bartiméus, mensen met een visuele beperking, donateurs en partners. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft, 100% leven, 100% inclusie.

Jaarverslag 2022

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over onze inkomsten, bestedingen en de impact van ons werk in 2022.

Meerjarenstrategie

Wat we de komende jaren willen bereiken voor mensen die slechtziend of blind zijn lees je in onze meerjarenstrategie.

Onze donateurs

In 2022 konden we rekenen op de steun van 38.000 donateurs. Samen hebben zij € 4,2 miljoen bijgedragen. Het vertrouwen van onze donateurs in onze organisatie is hoog. Onze donateurs geven het Bartiméus Fonds hiervoor een 8,6.

Ons werk

In 2022 hebben we het verschil gemaakt voor 350.000 mensen met een visuele beperking in ons land. We hebben € 5,7 miljoen besteed. De onderwerpen waarop we hebben ingezet zijn: onderwijs, zorg, arbeidsparticipatie en zelfstandig je weg vinden.