Naar hoofdinhoud

Voor 100% leven

Dat is waar wij voor staan: voor 100% leven. De stip op de horizon waar we ons iedere dag voor inzetten. We realiseren ons dat het een ambitieus doel is. Dat vraagt om een organisatie met een stevige focus. Een organisatie die intern optimaal samenwerkt en ook buiten, in het werkveld, de juiste partners weet te vinden en verbinden.

We hebben het afgelopen jaar in onze eigen organisatie hard gewerkt aan juist die randvoorwaarden. De samenwerking met Bartiméus staat centraal. We hebben onze programmalijnen herijkt, doelstellingen scherper geformuleerd en onze verandertheorie doorontwikkeld. Tegelijkertijd hebben we aan onze donateurs meer van ons werk laten zien, zijn we nog meer verhalen gaan vertellen van de mensen voor wie wij ons inzetten en de projecten die we ondersteunen en ontwikkelen.

Maar met het verstevigen van onze eigen organisatie zijn we er natuurlijk niet. Om ons heen beweegt de wereld, dat vraagt om een open blik naar buiten, een uitnodiging naar mogelijke samenwerkingspartners en eerlijke gesprekken met mensen met een visuele beperking, partners in het veld en een grote verscheidenheid aan stakeholders.

Dat het afgelopen jaar zijn uitdagingen kende, is zeker. Dat wij ons vol overgave hebben gericht op het waarmaken van de ambitie ‘100% leven voor iedereen met een visuele beperking in Nederland’ ook. En dat blijven we doen. Samen met Bartiméus, mensen met een visuele beperking, donateurs en partners. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft.

Jaarverslag 2021

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over onze inkomsten, bestedingen en de impact van ons werk in 2021.

Meerjarenstrategie

Wat we de komende jaren willen bereiken voor mensen die slechtziend of blind zijn lees je in onze meerjarenstrategie.

Onze donateurs

In 2021 konden we rekenen op de steun van ruim 43.000 donateurs. Samen hebben zij € 6,9 miljoen bijgedragen. Onze donateurs waarderen ons met een 8,5 en ruim 85 procent blijft ons de komende jaren steunen.

Ons werk

In 2021 hebben we het verschil gemaakt voor 300.000 mensen met een visuele beperking in ons land. We hebben € 8,5 miljoen besteed. De onderwerpen waarop we hebben ingezet zijn: onderwijs, zorg, arbeidsparticipatie en zelfstandig je weg vinden.