Naar hoofdinhoud

De blik naar buiten

Dat is waar wij voor staan: de blik naar buiten. Want alleen sámen met anderen kunnen we onze ambitie waarmaken: in 2032 is Nederland het meest inclusieve land ter wereld voor mensen met een visuele beperking. Ook in 2023 hebben we inhoud gegeven aan projecten die hieraan hebben bijgedragen.

Met veel energie en enthousiasme blijven wij ons richten op het verwezenlijken van onze droom om mensen die slechtziend of blind zijn voluit mee te laten doen in de samenleving. Met daarbij onze blik naar buiten, in verbinding met onze omgeving, samen met Bartiméus, mensen met een visuele beperking, onze donateurs en bestaande én nieuwe partners.

Jaarverslag 2023

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af over onze inkomsten, bestedingen en de impact van ons werk in 2023.

Meerjarenstrategie

Wat we de komende jaren willen bereiken voor mensen die slechtziend of blind zijn lees je in onze meerjarenstrategie.

Ons werk

In 2023 hebben we het verschil gemaakt voor 350.000 mensen met een visuele beperking in ons land. We hebben €6,2 miljoen besteed. De onderwerpen waarop we hebben ingezet zijn: onderwijs en werk, zorg, zelfstandig je weg vinden en inclusieve vrijetijdsbesteding.