Ons werk

In Nederland zijn circa 300.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal de komende jaren stijgt. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.

Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Wij vinden dat mensen met een visuele beperking alles uit het leven moeten kunnen halen wat erin zit. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt het Bartiméus Fonds geld in voor innovatieve projecten én proberen wij mensen bewust te laten worden waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.

Onze programmalijnen

Specifiek focussen wij in ons werk voor slechtziende en blinde mensen op de volgende programmalijnen:

 • Bartiméus Excellent

Wij maken belangrijke extra’s mogelijk voor cliënten en leerlingen van Bartiméus. Extra’s die niet door de overheid worden vergoed, maar wel heel belangrijk zijn voor een goede kwaliteit van leven.

 • Mobiliteit

Een werkelijk inclusieve samenleving biedt iedereen gelijke mogelijkheden om zich vrij te bewegen in de openbare ruimte.

 • Arbeidsparticipatie

Binnen deze programmalijn ondersteunen wij projecten die de positie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt verbeteren.

 • Bewustwording

Lang niet iedereen weet wat er nodig is om mensen die blind of slechtziend zijn een goede kans op ‘gewoon meedoen’ te bieden.

 • Vrije tijd

Met dit programma willen wij de participatie van mensen met een visuele beperking vergroten door initiatieven te ondersteunen en te initiëren die vrijetijdslocaties en –activiteiten toegankelijk maken.

 • Eigen regie

Bij ‘Eigen regie’ gaat het om het versterken van de zelfredzaamheid, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van mensen met een visuele beperking.

 • Onderwijs

Met voelbaar, hoorbaar en digitaal toegankelijk onderwijs geven we leerlingen met een visuele beperking nu een goede start voor later.

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Meer informatie

Kijk dan op de pagina ‘Over ons‘, lees de feiten en cijfers, of download ons jaarverslag.

 • Voluit Magazine

  In ons Voluit magazine vertellen mensen met een visuele beperking hun verhaal. Lees hoe zij vol kracht in het leven staan, en laat u inspireren!

  Voluit Magazine - juni 2019
  download (PDF, 2,3 mb)

 • Feiten en cijfers over blind en slechtziend zijn

  De vraag naar oogzorg zal de komende jaren in Nederland toenemen.

  Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele beperking. 246 miljoen zijn slechtziend, 39 miljoen blind.

  In Nederland zijn circa 300.000 mensen blind of slechtziend.

  Het brailleschrift werd in 1829 ontwikkeld door de Fransman Louis Braille, zelf blind vanaf zijn derde.

  82% van de blinden is 50 jaar of ouder.