Ons werk

In Nederland zijn circa 300.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal de komende jaren stijgt. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.

Het Bartiméus Fonds maakt zich sterk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Wij vinden dat mensen met een visuele beperking alles uit het leven moeten kunnen halen wat erin zit. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt het Bartiméus Fonds geld in voor innovatieve projecten én proberen wij mensen bewust te laten worden waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.

Onze programmalijnen

Specifiek focussen wij in ons werk voor slechtziende en blinde mensen op de volgende programmalijnen:

  • Programmalijn 1, Digitale toegankelijkheid

Wij leven in een door informatietechnologie gedomineerde samenleving, maar websites, apps en interfaces zijn vaak niet toegankelijk gebouwd voor mensen met een visuele beperking.

  • Programmalijn 2, Beeld in Geluid (BIG)

Binnen deze programmalijn richten wij ons op het vergroten van de toegankelijkheid van de beeldsamenleving op de belangrijkste beeldterreinen (televisie, film, social media).

  • Programmalijn 3, Bewustwording

Lang niet iedereen weet wat er nodig is om mensen die blind of slechtziend zijn een goede kans op ‘gewoon meedoen’ te bieden.

  • Programmalijn 4, Mobiliteit in de openbare ruimte

Een werkelijk inclusieve samenleving biedt iedereen gelijke mogelijkheden om zich vrij te bewegen in de openbare ruimte.

  • Programmalijn 5, Empowerment

Bij empowerment gaat het om het versterken van het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de eigenwaarde van mensen met een visuele beperking.

  • Programmalijn 6, Werken en leren

Binnen deze programmalijn ondersteunen wij projecten die de positie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt verbeteren.

  • Programmalijn 7, Vrije tijd

Met dit programma willen wij de participatie van mensen met een visuele beperking vergroten door initiatieven te ondersteunen en te initiëren die vrijetijdslocaties en –activiteiten toegankelijk maken.

  • Programmalijn 8, Onderzoek en innovatie

Wij stimuleren de kennisontwikkeling en verkenning van nieuwe technologie en productontwikkeling die mensen met een visuele beperking in het dagelijks leven helpen.

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Meer informatie

Kijk dan op de pagina ‘Over ons‘, lees de feiten en cijfers, of download ons jaarverslag.

 • Feiten en cijfers over blind en slechtziend zijn

  De vraag naar oogzorg zal de komende jaren in Nederland toenemen.

  Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele beperking. 246 miljoen zijn slechtziend, 39 miljoen blind.

  In Nederland zijn circa 300.000 mensen blind of slechtziend.

  Het brailleschrift werd in 1829 ontwikkeld door de Fransman Louis Braille, zelf blind vanaf zijn derde.

  82% van de blinden is 50 jaar of ouder.