Naar hoofdinhoud

Het Bartiméus Fonds zet zich in voor alle mensen met een visuele beperking. Het is onze ambitie dat mensen die slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Om dat te bereiken steunen we veel verschillende projecten die hieraan bijdragen. Projecten die we zelf ontwikkelen én projecten die we samen met andere organisaties doen. Voor alle projecten geldt dat ze van betekenis moeten zijn voor mensen met een visuele beperking en dat ze zorgen voor een verandering in de samenleving. Dit noemen we impact.

Impact meten

Het Bartiméus Fonds ondersteunt projecten binnen drie programmalijnen: mobiliteit, onderwijs en werk, en vrije tijd. In 2023 zijn we gestart om van een aantal projecten de impact te meten. Want alleen door te meten wordt duidelijk of een project echt de impact oplevert die we ermee willen bereiken. Bij de start van een project maken we een inschatting van de impact en na afloop meten we of het project daadwerkelijk die impact heeft opgeleverd die we voor ogen hadden.

Maar wanneer is er nu sprake van impact? Om daar concreet invulling aan te geven hebben we een verandertheorie ontwikkeld. Dit model beschrijft welke stappen we moeten zetten om impact te bereiken. We helpen bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking bij het ontwikkelen van hun talenten, zodat zij beter in staat zijn betaald werk te vinden en te houden. Hierdoor kunnen zij meedoen in de samenleving op een manier die bij hen past.

In de komende jaren gaan we de impactmeting steeds verder ontwikkelen en toepassen op al onze projecten.