Naar hoofdinhoud

Samen met de Oogvereniging en Visio Foundation hebben we op 26 oktober de petitie Wij Willen Werken overhandigd aan Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Met deze petitie roepen 3.225 ondertekenaars werkgevers op om mensen die slechtziend of blind zijn een kans op werk te bieden. Goed nieuws: Met de overhandiging van de petitie zijn we een constructief gesprek gestart met MKB-Nederland.

Gemiste kans

Terwijl werkgevers staan te springen om personeel, wordt een grote groep werknemers over het hoofd gezien. Slechts 29 procent van de beroepsbevolking met een visuele beperking heeft betaald werk. Dit is een gemiste kans omdat:

  • de arbeidsmarkt staat te springen om menskracht;
  • meer mensen aan het werk de druk op ons sociale vangnet vermindert;
  • werken bijdraagt aan levensgeluk en het behoud van de eigen regie;
  • met de juiste aanpassingen en hulpmiddelen mensen met een visuele beperking prima kunnen functioneren in een werkomgeving.

Campagne Wij Willen Werken

Daarom bundelden we met de Oogvereniging en Visio Foundation onze krachten voor een gezamenlijke campagne: Wij Willen Werken, met als doelstelling:

  • het publiek bewust maken hoe pijnlijk het is voor mensen met een visuele beperking dat zij niet de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten in het werkende leven;
  • werkgevers laten zien dat er onbenut potentieel is.

Constructief gesprek gestart

Met de overhandiging van de petitie zijn we een constructief gesprek gestart met MKB-Nederland over het creëren van gelijke kansen voor mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. Zo heeft de ondernemersorganisatie toegezegd die kansen actief onder de aandacht van haar leden te gaan brengen, en binnen de arbeidsmarktprojecten van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk van MKB-Nederland en VNO-NCW het gesprek aan te gaan met individuele werkgevers. Wordt vervolgd!