Naar hoofdinhoud

Eindelijk meer inzicht in arbeidsparticipatie van mensen die slechtziend of blind zijn. Helaas zijn de eerste resultaten schrikbarend: slechts 29 procent van de mensen met een visuele beperking in de leeftijd van 15-65 jaar heeft een betaalde baan. Terwijl het landelijk gemiddelde in dezelfde leeftijdsgroep bijna 84 procent is!

Vandaag presenteerden wetenschappers van het Amsterdam Center for Learning Analytics en de Vrije Universiteit Amsterdam de eerste resultaten van hun onderzoek naar arbeidsparticipatie onder mensen met een visuele beperking. De resultaten spreken voor zich: hier is nog veel werk te doen.

Big Data

Het onderzoek maakte gebruik van zogenoemde Big Data, geanonimiseerde data van het CBS, waardoor een grote groep in beeld kon worden gebracht. Deze manier van onderzoeken levert nieuwe inzichten op, maar ook meer vragen. We worden er nieuwsgierig van en zijn nu in staat om data van dezelfde groep mensen, volkomen anoniem, over een langere periode te toetsen. Daardoor ontstaat een completer beeld van de oorzaken en gevolgen van bijvoorbeeld opleidingsniveau op de mogelijkheid om een baan te vinden en te behouden.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek laten duidelijk zien dat er nog veel te verbeteren valt aan de positie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. Zo had slechts 29 procent van de doelgroep in de leeftijd van 15-65 een betaalde baan tussen 2015 en 2018. Terwijl het landelijk gemiddelde in die periode voor dezelfde leeftijdsgroep lag op bijna 84 procent. Ook het opleidingsniveau blijft flink achter. In de leeftijdscategorie 20-30 jaar heeft minder dan 5 procent van de totale bevolking alleen basisonderwijs genoten. Maar onder mensen met een visuele beperking in die leeftijd is dat percentage meer dan 40 procent.

Onderzoeksrapport

Wil je meer weten over de resultaten? Download dan het onderzoeksrapport: Heppe Cornelisz Van Klaveren 2020 – rapportage onderzoek Visueel in Beeld (toegankelijke PDF, 113 kB).

Vervolgonderzoek

Het Bartiméus Fonds kan dankzij de steun van haar donateurs dit onderzoek mogelijk maken. Onderzoekers Dr. Eline Heppe, Dr. Ilja Cornelisz en Dr. Chris van Klaveren willen op basis van de eerste resultaten van ‘Visueel in Beeld’ verder met vervolgonderzoek. We nodigen mensen met een visuele beperking, onderzoekers en partners in het werkveld uit om de volgende stap mogelijk te maken. Je interesse kun je kenbaar maken via een e-mail aan Frans van Nie: fvnie@bartimeusfonds.nl.