Naar hoofdinhoud

Voor veel mensen is deze coronacrisis de eerste keer dat zij met beperkingen worden geconfronteerd. Maar voor mensen die bijvoorbeeld slechtziend of blind zijn is leven met beperkingen de realiteit van iedere dag. Een nieuw gevoel van saamhorigheid en empathie is ontstaan nu iedereen hier tijdelijk door is geraakt, reden voor de samenwerkende oogorganisaties om een oproep te doen aan de politiek: houd dit momentum, vast en neem inclusiviteit mee in de nieuwe verkiezingsprogramma’s!

De oproep om inclusiviteit als uitgangspunt mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s is een initiatief van de Oogvereniging, Dedicon, Koninklijke Visio, Bartiméus, Stichting Accessibility, CBB, Bibliotheekservice Passend Lezen, Vereniging Onbeperkt Lezen, Robert Coppes Stichting en het Bartiméus Fonds. Zij refereren aan het al in 2016 door Nederland geratificeerde VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

Concreet

De oogorganisaties hebben gezamenlijk een viertal thema’s opgesteld die voor mensen met een visuele beperking van groot belang zijn. Op ieder thema doen zij concrete voorstellen aan de politiek voor aanpassingen op het huidige beleid om tot een meer inclusieve samenleving te komen. Er is aandacht voor de gedeelde verantwoordelijkheid van politiek, bedrijfsleven en burgers, daarom is een van de thema’s ‘Sociale bewustwording en inclusie’. Verder komen aan bod: ‘Inclusieve informatievoorziening en media’, ‘Mobiliteit en toegankelijke openbare ruimte’ en ‘Arbeidsparticipatie’.

Ervaringsdeskundigheid

Voor alle thema’s geldt volgens de oogorganisaties dat ervaringsdeskundigen en expertiseorganisaties zouden moeten worden betrokken bij politieke besluitvorming. Want alleen door de mensen om wie het gaat te betrekken, kan een echt inclusieve samenleving worden gerealiseerd.