Naar hoofdinhoud

Digitale toegankelijkheid in de zorg

Websites van organisaties in de zorg, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en zorginstellingen zijn vaak niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking. Dit blijkt uit onderzoek dat wij samen met Stichting Accessibility hebben uitgevoerd. Op 23 januari 2018 hebben wij de resultaten van dit onderzoek in Rotterdam aangeboden aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Hij liet daar bij weten: “Websites van ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is. Het ministerie gaat dit rapport goed bestuderen en wil vervolgens in gesprek met de zorgaanbieders hoe we de aanbevelingen uit dit onderzoek in de praktijk kunnen brengen”.

Onbekend begrip

Het technisch onderzoek is uitgevoerd onder ruim 8.600 websites, waarvan geen enkele website volledig toegankelijk bleek. Uit kwalitatief onderzoek is gebleken dat digitale toegankelijkheid voor het merendeel van de zorgverleners nog een onbekend begrip is. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en zelfstandig online zorgafspraken maken.

Druk vanuit de overheid

Stichting Accessibility heeft de resultaten van het onderzoek met de betrokkenen en diverse stakeholders gedeeld. Hieruit zijn concrete aanbevelingen gekomen waarmee zorgaanbieders direct aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. Vanuit de overheid groeit ook de druk om digitale toegankelijkheid op de agenda te zetten. Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ligt er een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de zorg.