Websites in de zorg slecht toegankelijk

23 januari 2018

Websites van organisaties in de zorg, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en zorginstellingen zijn vaak niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking. Dit blijkt uit onderzoek dat wij samen met Stichting Accessibility hebben uitgevoerd. Op 23 januari hebben wij de resultaten van dit onderzoek in Rotterdam aangeboden aan het ministerie van VWS.

Het rapport werd in ontvangst genomen door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Hij liet daar bij weten: “Websites van ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is. Het ministerie gaat dit rapport goed bestuderen en wil vervolgens in gesprek met de zorgaanbieders hoe we de aanbevelingen uit dit onderzoek in de praktijk kunnen brengen”.

Onbekend begrip

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 8600 websites. Uit technisch onderzoek bleek dat geen enkele website volledig toegankelijk is, en uit kwalitatief onderzoek is gebleken dat digitale toegankelijkheid voor het merendeel van de zorgverleners nog een onbekend begrip is. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en zelfstandig online zorgafspraken maken.

Obstakels

In de praktijk komen patiënten met een visuele beperking tal van obstakels tegen. Zo zijn websites die enkel met een muis kunnen worden bediend een grote drempel voor blinden en slechtzienden.

Druk vanuit de overheid

Accessibility heeft de resultaten van het onderzoek met de betrokkenen en diverse stakeholders gedeeld. Hieruit zijn concrete aanbevelingen gekomen waarmee zorgaanbieders direct aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. Daarbij kan worden aangetekend dat van overheidswege de druk groeit om digitale toegankelijkheid op de agenda te zetten. Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ligt er een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de zorg.

Download het rapport MonitorToegankelijkheidZorg2017 (pdf, 1,26 mb)

    Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS neemt het rapport in ontvangst van Monique van der Heijden van Accessibility. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS nam het rapport in ontvangst van Monique van der Heijden van Accessibility. (Foto: Eric van Nieuwland)
  • Zo lastig is het

    Bekijk het filmpje waarin onze slechtziende collega Falco van Dinteren vertelt over zijn ervaringen met websites in de zorg.

  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook
  • « Naar nieuwsoverzicht