Werken aan talent

Wat:

Het vinden van een passende (werk)plek binnen Bartiméus voor acht (bij Bartiméus wonende) jongeren met een visuele beperking.

(In het verlengde hiervan de mogelijkheden vergroten voor (participatie)banen en dagbestedingsactiviteiten binnen Bartiméus Wonen, Bartiméus Dienstverlening en Bartiméus Onderwijs. Daar zijn de komende jaren nog heel veel andere jongeren met een visuele beperking bij gebaat, zoals de leerlingen van Bartiméus voortgezet speciaal onderwijs en REA College Bartiméus.)

Waarom:

Een passende werkplek in een prettige omgeving is belangrijk. Om je talenten te ontplooien, voor het sociale contact en om financieel zelfstandig te zijn. Dat geldt ook voor jongeren die blind of slechtziend zijn. De begeleiders van Bartiméus zetten zich dan ook met groot enthousiasme in om jongeren met een visuele beperking op weg te helpen naar een reguliere baan, participatiebaan of dagbestedingsactiviteit.

Toch wonen er op dit moment acht jongeren bij Bartiméus die hun werkplek nog niet hebben gevonden. Deze jongeren hebben naast een visuele beperking te kampen met fysieke, psychische en psychosociale beperkingen. Dat maakt het voor hen extra lastig om mee te doen in onze samenleving. Zij hebben al meerdere begeleidingstrajecten achter de rug en omdat het steeds misloopt, zijn ze nu zeer teleurgesteld, terughoudend en veel minder gemotiveerd om werk te zoeken.

Maar waar een wil is, is een weg. De begeleiders willen nogmaals met de jongeren de uitdaging aangaan. Binnen het project ‘Werken aan talent’ zullen voor alle acht jongeren activiteiten worden gezocht binnen Bartiméus die passen bij hun talenten en wensen.

Hoe:

Gedurende het traject wordt samen met de jongeren bekeken wat het meest passend is: regulier werk, een participatiebaan of dagbestedingsactiviteiten. Aan het eind van 2018 hebben deze acht jongeren een passende (werk)plek binnen Bartiméus, waarin ze kunnen participeren naar vermogen.

    Leerling van Bartimeus in technieklokaal
  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook