Onderzoek naar voelbare lesmaterialen

Wat:

Onderzoek naar de ontwikkeling en inzet van voelbare lesmaterialen als aanvulling op reguliere lesmethoden. Voelbare lesmaterialen zijn bijvoorbeeld maquettes, 3D modellen en voeltekeningen.

Waarom:

Reguliere lesmethoden zijn erop gericht dat kinderen vooral leren door te kijken en te luisteren. De lesmethode biedt tekst, afbeeldingen en soms filmpjes, en de leerkracht vult dit aan met mondelinge uitleg. Blinde en slechtziende leerlingen moeten het dan vooral hebben van het luisteren. Voor hen zijn de mogelijkheden om mee te kunnen doen in de klas dus beperkt. Dat is vervelend voor het kind én het komt de leerprestaties niet ten goede. Terwijl blinde en slechtziende kinderen juist leren door te voelen. Door hier rekening mee te houden, kunnen we ook deze kinderen lesstof aanbieden op een manier die bij ze past.

Hoe:

We willen onderzoeken waar voelbare lesmaterialen aan moeten voldoen, en hoe we ze effectief kunnen inzetten als aanvulling op reguliere lesmethoden.

Het onderzoek levert de volgende eindresultaten op:

  • Methode voor het onderzoeken van het effect van voelbare lesmaterialen voor leerlingen met een visuele beperking.
  • Rapportage van het onderzoek naar het effect van voelbare lesmaterialen.
  • Opzetten van een proces voor het ontwikkelen van voelbare lesmaterialen die aansluiten bij reguliere lesmethoden. Dit proces bestaat uit design principles voor haptische lesmaterialen, spelregels voor haptische instructie, en handreikingen voor het ontdekken van een voelbaar lesmiddel.
  • Voelbare modellen die direct aansluiten bij gangbare reguliere lesmethoden.
  • Eindrapportage.
  • Publicaties in (online) artikelen.
  • Video over de mogelijkheden en potentie van voelbare lesmaterialen.
    Blind meisje voelt met haar handen een voorwerp
  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook