Onderzoek naar toegankelijkheid digitale leermiddelen

Wat:

De toegankelijkheid van 40 veelgebruikte leermiddelen toetsen. Het onderzoeksresultaat willen we gebruiken om onze lobby richting belangenorganisaties en politiek te versterken. Daarnaast willen we met de resultaten het College voor de Rechten van de Mens en blinde en slechtziende mensen zelf informeren over de stand van zaken als het gaat om toegankelijkheid van digitale leermiddelen.

Waarom:

In het regulier onderwijs wordt volop met digitale leermiddelen gewerkt, maar kinderen met een visuele beperking hebben hier niets aan. Als we hier geen verandering in brengen, missen deze leerlingen de boot en maken minder kans op bijvoorbeeld een opleiding of werk.

Hoe:

Wij willen de digitale toegankelijkheid van 40 veelgebruikte leermiddelen toetsen, en de resultaten op de kaart zetten bij belangenorganisaties en de politiek. Daarnaast willen we met de resultaten het College voor de Rechten van de Mens en blinde en slechtziende mensen zelf informeren over de stand van zaken als het gaat om toegankelijkheid van digitale leermiddelen. Zo willen we voor elkaar krijgen dat digitale leermiddelen binnen afzienbare tijd goed toegankelijk zijn voor alle leerlingen.

Geworven bedrag: € 37.650,-

Status: Het onderzoek loopt.

    Meisje achter laptop met grootletter
  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook