Onderzoek naar sociale relaties en ICT

Wat:

Het instellen van een bijzondere leerstoel door Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel wordt bekleed door Paula van Sterkenburg, gz-psycholoog bij Bartiméus. Onder haar leiding zal onderzoek worden uitgevoerd naar hoe ICT-oplossingen de sociale relaties van mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking kunnen verbeteren. De leerstoel wordt in eerste instantie voor vijf jaar aangegaan.

Waarom:

Goede sociale relaties – we hebben ze allemaal nodig om ons emotioneel gezond te voelen. Veilige relaties met anderen geven ons meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, waardoor je ook beter presteert. Maar voor mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking is het vaak lastig om emoties bij anderen te herkennen. Dit staat ze in de weg om contact met anderen te leggen en te onderhouden.

De afgelopen 15 jaar heeft Bartiméus echter veel ervaring opgedaan met het inzetten van (zelf ontwikkelde) ICT-oplossingen om de sociale vaardigheden van mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking te verbeteren. De resultaten van deze inzet zijn zo positief dat we graag verder willen met gedegen wetenschappelijk onderzoek. We willen de uitkomsten van het onderzoek bovendien delen, zodat zoveel mogelijk mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking geholpen kunnen worden.

Hoe:

Bartiméus en de VU Amsterdam willen door samenwerking binnen de leerstoel hun kennis vergroten. Nieuwe inzichten moeten leiden tot innovatieve ICT-oplossingen die mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking nog beter kunnen helpen bij het aangaan van sociale relaties. De nieuw opgedane kennis zal bovendien verwerkt worden in onderwijs- en scholingsprogramma’s.

    Twee kinderen met elkaar in contact.
  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook