Circuskunst

Wat:

Het aanbieden van een serie lessen circustheater aan de doofblinde bewoners van Bartiméus in Doorn. Dit circustheater biedt de bewoners een speelse maar leerzame ervaring, activeert de zintuigen en stimuleert contact met anderen.

Waarom:

Als je weinig of niets hoort en ziet, is je wereld zo groot als je handen kunnen reiken. Omdat je je ogen en oren niet goed kunt gebruiken, weet je niet wat er om je heen gebeurt. Je neemt ook alles in stukjes waar, dus je hebt veel meer tijd nodig om indrukken te verwerken. De bewoners van Bartiméus in Doorn die doofblind en verstandelijke beperkt zijn, krijgen nauwelijks mee wat er om hen heen gebeurt. Daardoor kunnen ze zich eenzaam, angstig en onveilig voelen. Het is dan ook belangrijk om de bewoners zoveel mogelijk uit hun binnenwereld te halen. Dit kan door de zintuigen te prikkelen via culturele, kunstzinnige en creatieve activiteiten.

Hoe:

De lessen circustheater vinden plaats in sport- en dagbestedingslocatie De Bies bij Bartiméus in Doorn en worden verzorgd door een vakdocent en assistent van Circustheater Stoffel.

Een lessenserie bestaat uit zes wekelijkse lessen van een uur. Het creatief en kunstzinnig uiten en ontwikkelen zijn belangrijke aspecten in de lessen, evenals het communiceren over gevoelens en ervaringen. Er wordt gewerkt met materialen die al bij De Bies aanwezig zijn; daarnaast heeft Circustheater Stoffel circusmaterialen aangeschaft die specifiek geschikt zijn voor mensen met doofblindheid en een verstandelijke beperking.

Na elke les zijn er twee herhalingsmomenten in de week. Deze worden verzorgd door vier begeleiders van De Bies. Tijdens deze momenten komen onderdelen uit de les van die week terug door ze nog een keer te spelen, ervaren en door te spreken.

De lessenserie wordt afgesloten met een eindpresentatie door de bewoners en begeleiders.

Geworven bedrag: € 24.440,-
Gerealiseerd: De lessenseries lopen van november 2018 t/m januari 2019.

    Mensen in circuskleding, bezig met circuskunst (dieren maken van ballonnen)
  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook