Pilot met sociaal robotje Bart

23 augustus 2018

Onderzoekers van Bartiméus, VU Amsterdam en TU Eindhoven onderzoeken samen hoe mensen met een visuele en verstandelijke beperking profijt kunnen hebben van sociale robotjes. De eerste tests in een nieuwe pilot zijn net afgerond.

Praten over gevoelens en ervaringen – we hebben het allemaal nodig om ons fysiek, mentaal en emotioneel gezond te voelen. Maar voor de bewoners van Bartiméus is het vanwege hun visuele en verstandelijke beperking vaak moeilijk om over hun innerlijke gevoelsleven te praten. Het noodgedwongen onderdrukken van gevoelens, ervaringen en gedachten zorgt bij de bewoners voor gepieker, frustraties en driftbuien. Hierdoor kunnen ze zich onrustig, gespannen en ongelukkig voelen.

Interactie

Onderzoek heeft aangetoond dat sociale robotjes mensen met een verstandelijke beperking kunnen helpen om te leren praten over gevoelens, ervaringen, emoties en gedachten. Een robot lokt een proces van interactie uit, doordat hij bijvoorbeeld je naam zegt, beweegt of vragen stelt. Vragen die soms te confronterend zijn als een behandelaar ze stelt. Maar of dit ook zo werkt bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking is niet bekend. Hier is nog niet eerder onderzoek naar gedaan.

Beter praten

Bartiméus haalde daarom eind 2016 sociaal robotje Bart in huis voor een verkenning. De eerste ervaringen met het robotmannetje waren positief. De bewoners gingen bijvoorbeeld beter praten over activiteiten die ze moeilijk vinden. Naar aanleiding van de eerste gunstige resultaten wil het projectteam graag verder onderzoeken wat Bart kan betekenen in de zorg voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Pilot

Mede dankzij een gift van het Dr. C.J. Vaillant Fonds kon deze zomer een pilot van start gaan. In de deze pilot leert Bart een aantal bewoners verschillende manieren om met hun opgekropte gevoelens en gedachten om te gaan. Zo hopen de onderzoekers dat de bewoners hun eigen emoties beter zullen begrijpen en dat zij makkelijker bij ouders of begeleiders aan zullen kloppen als zij ergens over piekeren. In oktober gaat onderzocht worden hoe de gesprekjes lopen. Doel is het ontwikkelen van een interventie die bewoners kan helpen als ze veel piekeren.

Meer informatie

Lees meer over het project ‘Met sociaal robotje Bart beter leren uiten van emoties’.