Vragen over nalaten

Heeft u een vraag over nalaten aan het Bartiméus Fonds? Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over nalaten. Staat uw vraag er niet bij of heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan contact op met Marianne Koppenol, (030) 693 50 42 of mkoppenol@bartimeusfonds.nl.

Ik wil het Bartiméus Fonds opnemen in mijn testament. Welke gegevens heeft de notaris hiervoor nodig?

Neemt u de volgende gegevens mee naar uw notaris:
Naam: Stichting Bartiméus Fonds
Opgericht: 1915
Statutair gevestigd te Doorn
Postadres: Postbus 999, 3700 AZ Zeist
Bezoekadres: Utrechtseweg 82A, 3702 AD Zeist
Kamer van Koophandel: 40476190
Bankrekeningnummer: NL32INGB0000031454

Op welke manier kan ik nalaten?

U kunt op meerdere manieren aan het Bartiméus Fonds nalaten:
Benoemen tot erfgenaam: U benoemt het Bartiméus Fonds tot enig erfgenaam in uw testament.
Een legaat nalaten: U laat bijvoorbeeld een bedrag, uw effectenportefeuille of woning na aan het Bartiméus Fonds. U laat dit vastleggen in een testament.
Vruchtgebruik: U kunt nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Naasten, zoals uw partner, kunnen dan bijvoorbeeld uw vermogen en/of woning blijven gebruiken. Zo steunt u het Bartiméus Fonds en laat u ook uw dierbaren goed verzorgd achter.
Fonds op naam: Een fonds op naam kunt u bij leven oprichten, maar ook via een testament. Het is een schenking met een gerichte opdracht. U bepaalt zelf de naam van het fonds en het doel gerelateerd aan ons werk. Het Bartiméus Fonds beheert uw fonds en zorgt ervoor dat het geld op de juiste manier besteed wordt.
Codicil: In dit persoonlijk geschreven en ondertekende document kunnen persoonlijke roerende zaken worden nagelaten. Denk daarbij aan goederen met emotionele waarde of foto’s. Let op: geld, aandelen of huizen kunnen niet worden nagelaten via een codicil. Het is verstandig om de toewijzing van waardevolle spullen altijd via een testament te regelen en daarnaast ook een eventueel codicil bij een notaris in bewaring te geven.

Hoe zit het met erfbelasting?

Nalaten aan het Bartiméus Fonds is vrij van erfbelasting. Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeven daarom geen successierecht te betalen. Uw gift komt dus volledig ten goede komt aan projecten voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Hoe weet ik dat mijn nalatenschap goed terecht komt?

het Bartiméus Fonds is ANBI-erkend en draagt het CBF-keur.
ANBI-erkend: Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
CBF-keur: De goededoelensector heeft normen geformuleerd waar iedere goededoelenorganisatie aan zou moeten voldoen. Het CBF beoordeelt als onafhankelijk toezichthouder of dit inderdaad het geval is. Alleen erkende organisaties mogen het logo ‘Erkend goed doel’ voeren.

Ik ben executeur testamentair, wat moet ik doen?

Bent u executeur testamentair en hebt u vragen over de afhandeling van een nalatenschap voor het Bartiméus Fonds? Veel informatie vindt u in de handleiding executeurs, een uitgave van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Kijk voor meer informatie op goededoelennederland.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen of een e-mail sturen, neemt u hiervoor contact op met Marianne Koppenol, (030) 693 50 42 of mkoppenol@bartimeusfonds.nl