Vragen over nalaten

Heeft u een vraag over nalaten aan het Bartiméus Fonds? Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen over nalaten. Staat uw vraag er niet bij of heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan contact op met Marianne Koppenol, (030) 693 50 42 of mkoppenol@bartimeusfonds.nl.

Ik wil het Bartiméus Fonds opnemen in mijn testament. Welke gegevens heeft de notaris hiervoor nodig?

Neemt u de volgende gegevens mee naar uw notaris:
Naam: het Bartiméus Fonds
Opgericht: 1915
Statutair gevestigd te Doorn
Postadres: Postbus 999, 3700 AZ Zeist
Bezoekadres: Utrechtseweg 82A, 3702 AD Zeist
Kamer van Koophandel: 40476190
Bankrekeningnummer: NL37INGB0687165881

Op welke manier kan ik nalaten?

U kunt op drie manieren aan het Bartiméus Fonds nalaten:
1. Legaat
U laat een bedrag, (een deel van) uw effectenportefeuille, sieraden of bijvoorbeeld onroerend goed na aan het Bartiméus Fonds.
2. Mede-erfgenaam
U benoemt het Bartiméus Fonds als een van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder de erfgenamen verdeelt.
3. Enig erfgenaam
U laat uw volledige nalatenschap na aan het Bartiméus Fonds.

Hoe zit het met erfbelasting?

Nalaten aan het Bartiméus Fonds is vrij van erfbelasting. Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeven daarom geen successierecht te betalen. Uw gift komt dus volledig ten goede komt aan projecten voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Hoe weet ik dat mijn nalatenschap goed terecht komt?

het Bartiméus Fonds is ANBI-erkend en draagt het CBF-keur.
ANBI-erkend: Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
CBF-keur: De goededoelensector heeft normen geformuleerd waar iedere goededoelenorganisatie aan zou moeten voldoen. Het CBF beoordeelt als onafhankelijk toezichthouder of dit inderdaad het geval is. Alleen erkende organisaties mogen het logo ‘Erkend goed doel’ voeren.

Ik ben executeur testamentair, wat moet ik doen?

Bent u executeur testamentair en hebt u vragen over de afhandeling van een nalatenschap voor het Bartiméus Fonds? Veel informatie vindt u in de handleiding executeurs, een uitgave van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Maar u kunt ons natuurlijk ook bellen of een e-mail sturen, neemt u hiervoor contact op met Marianne Koppenol, (030) 693 50 42 of mkoppenol@bartimeusfonds.nl