Vragen over fiscaal voordelig schenken

Heeft u een vraag over fiscaal voordelig schenken? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen over fiscaal voordelig schenken. U kunt ook kijken op de pagina ‘Fiscaal voordelig schenken‘ voor aanvullende informatie.

Wilt u ons graag persoonlijk spreken over fiscaal voordelig schenken? Neem dan contact op met Marianne Koppenol via telefoonnummer (030) 693 50 42 of e-mail naar mkoppenol@bartimeusfonds.nl.

Wat zijn de voorwaarden van periodiek schenken?

  1. Er is een schriftelijke overeenkomst vastgesteld.
  2. Er wordt jaarlijks een vast bedrag door u overgemaakt.
  3. De looptijd is minimaal 5 jaar.
  4. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  5. De overeenkomst loopt na de door u aangegeven periode vanzelf af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Wat is het belastingvoordeel voor de schenker?

Rekenvoorbeeld 1

(schenking van bedrag kleiner dan 1% van bruto inkomen)
Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42% en uw belastbaar inkomen is € 32.500. U wilt netto € 200 per jaar schenken. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u periodiek gaat schenken.

Gewone schenking Periodieke schenking
Uw jaarlijkse schenking € 200 € 345
Teruggave belasting € 0 € 145
Uw netto kosten € 200 € 200

 

De schenking kost u in beide gevallen netto € 200 maar in het geval van een periodieke schenking kan er maar liefst € 345 naar ons werk voor blinde en slechtziende mensen, omdat u € 145 terugontvangt van de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld 2

(schenking van bedrag groter dan 1% van bruto inkomen)
Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42% en uw belastbaar inkomen is € 32.500. U wilt netto € 400 per jaar schenken. Bij een ‘gewone’ schenking geldt een drempel van 1%. Als u periodiek gaat schenken geldt die drempel niet.

Gewone schenking Bedrag Periodieke schenking Bedrag
Uw jaarlijkse schenking € 799 Uw jaarlijkse schenking € 1.034
Drempel: 1% van bruto inkomen € 325 Drempel: geen € 0
Teruggave belasting:
42% van € 799 – € 325
€ 199 Teruggave belasting:
42% van € 1.034
€ 434
Uw netto kosten € 600 Uw netto kosten € 600

 

De schenking kost u in beide gevallen netto € 600, maar in het geval van een periodieke schenking kan er € 1.034 naar ons werk voor blinde en slechtziende mensen. Bij een gewone schenking is dat € 799.

Teruggave vragen

U geeft uw periodieke schenking op bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Hoeft u geen verplichte aangifte te doen en ontvangt u geen uitnodiging voor belastingaangifte van de Belastingdienst dan kunt u op eigen initiatief aangifte doen.

Mag ik ook de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken?

Ja. U vindt het formulier hier.

Waarom moet mijn partner de overeenkomst ook ondertekenen?

Bij een overeenkomst als deze is het een wettelijke verplichting de partner deze ook te laten ondertekenen. Deze verplichting geldt niet als de schenking ‘niet bovenmatig’ is, maar er zijn geen duidelijke regels die aangeven wanneer een gift bovenmatig is. Daarom is het advies om, als u een partner heeft, die de overeenkomst ook te laten ondertekenen.

Kan ik binnen 5 jaar stoppen met de schenking?

In principe niet. Als u toch tussentijds de schenking beëindigt, moet u dit melden bij de belastingdienst. De belastingdienst bepaalt dan de eventuele gevolgen voor de belastingaftrek van uw schenking. De schenking eindigt altijd bij overlijden van de schenker.

Als ik nu start met periodiek schenken, tellen mijn eerdere giften van dit jaar dan mee?

Giften die gedaan zijn vóór de datum op de overeenkomst mogen niet worden meegeteld voor de periodieke schenking.

Kan ik in de loop van het jaar beginnen met een periodieke schenking?

Ja. U bent echter wel verplicht om 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag te schenken. Stel u start een periodieke schenking van € 120 per jaar per 1 oktober van dit jaar. U kiest voor een automatische incasso van € 10 per maand. Deze incasso start in oktober, maar er vindt in oktober ook een eenmalige incasso of extra overboeking door u zelf van € 90 plaats zodat u in dit jaar in totaal € 120 schenkt.

Als dit niet overeenkomt met uw wensen dan kunt u er uiteraard voor kiezen om uw schenking in te laten gaan op 1 januari van het eerstvolgende jaar, dan is er geen sprake van het ‘inhalen’ van een deel van het jaar.

Is er een notariële akte nodig?

De belastingdienst eist sinds 1 januari 2014 geen notariële akte meer. Een overeenkomst zoals die door het Bartiméus Fonds wordt gebruikt is voldoende. Indien u toch een notariële akte wenst kunt u altijd op eigen kosten een schenkingsakte laten opmaken door uw eigen notaris.