Vragen over de collecte

Heeft u een vraag over de collecte? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen over de collecte van het Bartiméus Fonds. Op de pagina ‘Collecte‘ vindt u ook aanvullende informatie. Komt u het antwoord op uw vraag niet tegen? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Hoe kan ik mij aanmelden als collectant of organisator?

U kunt zich direct aanmelden via de website. U kunt ons natuurlijk ook mailen, bellen of schrijven. Onze contactgegevens vindt u op de pagina ‘Contact‘.

Kan ik in mijn eigen straat/wijk collecteren?

Ja, als er een vergunning voor uw gemeente is afgegeven dan kunt u altijd in uw eigen straat/wijk collecteren.

Hoe oud moet je zijn om te collecteren?

De minimumleeftijd voor een collectant verschilt per gemeente. Meestal wordt een minimumleeftijd van 16 jaar aangehouden.

Zijn er materialen beschikbaar zodat ik de collecte in mijn woonplaats kan promoten?

Ja, hiervoor zijn materialen beschikbaar, waaronder berichten en foto’s.

Ga naar de pagina met collectematerialen »

Mag ik twee weken collecteren?

Nee, u mag slechts één week collecteren. Maar in verband met de herfstvakantie hebben wij de collecte verspreid over twee weken. Wij vertellen u graag hoe dit is ontstaan.

Om op het collecterooster te kunnen komen, heeft Stichting Collecteplan een aantal regels opgesteld. Zo moet er een minimum bedrag van € 500.000 worden opgehaald, in 40% van de gemeenten moeten collectanten lopen en er moet ruimte zijn op het rooster. Als jonge collecte-organisatie voldoen wij (nog) niet aan deze regels. Hierdoor zijn wij afhankelijk van de vrije periodes op het rooster. De herfstvakantie is zo’n zogenaamde vrije collecteperiode.

Aangezien het niet wenselijk is om in de herfstvakantie te collecteren en we in Nederland te maken hebben met een vakantieperiode die in tweeën is gesplitst hebben we getracht om alle vergunningen aan te vragen buitenom de herfstvakantie. Concreet houdt dit dus in dat de collecteweek in het Noorden een week later is dan in het Zuiden, uitzonderingen daargelaten… Want helaas was het niet mogelijk om deze wens volledig in vervulling te laten gaan. In dat soort gevallen hebben we soms moeten accepteren dat de collecte in de herfstvakantie valt en hebben we in een aantal gevallen moeten uitwijken naar andere weken in het jaar. Zo kan het dus nog voorkomen dat er in sommige gemeenten wordt gecollecteerd in week 50 of 51.

Op de pagina ‘Collecteweek’ leest u wanneer er in uw gemeente wordt gecollecteerd.

Wat moet ik doen met de collectebus als de collecte is afgerond?

U kunt uw collectebus inleveren bij uw collecte-organisator. De collecte-organisator kan de collectebussen opslaan voor de collecte van volgend jaar, of deze retourneren. Voor het retourneren van de collectebussen kan de collecte-organisator contact opnemen met zijn of haar regionale fondsenwerver.

Hoe kan ik de collecte-opbrengst overmaken?

Heeft u een rekening bij de Rabobank? Dan kunt u de opbrengst rechtstreeks storten op IBAN nummer NL77RABO0378343386 ten name van het Bartiméus Fonds, onder vermelding van uw naam en de collecteplaats. Bij de meeste Rabobanken kunt u dit kosteloos storten, vraag dit voor de zekerheid even na. Als er wel kosten aan verbonden zijn, adviseren wij u om de opbrengst eerst op uw eigen rekening storten, en het gestorte bedrag vervolgens over te maken op IBAN nummer NL77RABO0378343386 ten name van het Bartiméus Fonds. Eveneens onder vermelding van uw naam en de collecteplaats.

Ook als u geen rekening heeft bij de Rabobank adviseren wij u om het bedrag eerst op uw eigen rekening te storten om het vervolgens over te maken naar bovenvermelde rekening. Het storten op uw eigen bankrekening heeft overigens geen consequenties voor een uitkering of de hoogte van uw eigen vermogen.

Ik stop met het organiseren van de collecte. Waar moet ik de collectebussen naar toe sturen?

Als u met de organisatie van de collecte wil stoppen zouden we het fijn vinden als u dat in de eerste plaats met uw regionale fondsenwerver zou willen bespreken. Als er vervolgens geen opvolger gevonden is om uw werk over te nemen, kunt u de collectebussen in een stevige doos opsturen naar:

Bartimeus Fonds
Antwoordnummer 5555
3700 VB ZEIST

De afgesloten doos met collectebussen kunt u gratis aanbieden bij het postkantoor.

Zou fraude bij het Bartiméus Fonds kunnen voorkomen?

Iedere organisatie heeft te maken met integriteitsrisico’s. Het Bartiméus Fonds is van mening dat zij als goede doelen organisatie een belangrijke voorbeeldrol heeft wanneer het gaat om integer handelen. Wij vinden het daarom onze primaire verantwoordelijkheid om ons te houden aan strikte regels van interne controle, functiescheiding, adequaat toezicht en transparante verslaggeving. Al deze regels zijn door ons vastgelegd in het handboek AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle). De regels worden voortdurend geactualiseerd en toegepast.

Bij al onze financiële transacties (zoals de betaling van facturen) hanteren wij het vier-ogen principe, wat inhoudt dat altijd ten minste twee mensen betrokken zijn bij iedere handeling. Daarnaast werken we met een extern administratiekantoor. Op deze manier borgen wij dat al het betalingsverkeer door meerdere mensen wordt gecontroleerd en fraude door één persoon feitelijk niet mogelijk is.

Het Bartiméus Fonds is een van de ruim 120 organisaties die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie van goede doelen (VFI), en staat als drager van het CBF keurmerk onder toezicht van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Het CBF houdt scherp toezicht op zaken als interne controle en transparante verslaglegging.