Organisatie

Het team

 

portret Anouk van Bommel                        portret Linda van der Weijden                            portret Annemijn Zumbrink

Anouk van Bommel                       Linda van der Weijden                  Annemijn Zumbrink
projectcoördinator                        mw fw/voorlichting                        communicatiemedewerker

portret Falco van Dinteren                             Portretfoto Els Groen

Falco van Dinteren                         Els Groen
projectcoördinator                         fondsenwerver/voorlichter

portret Ingrid den Hertog                               portret Caroline de Jong                           

Ingrid den Hertog                             Caroline de Jong
sr comm medewerker                     officemanager

portret Marianne                                portret Joeke van der Mei                           portret Remco Meyaard

Marianne Koppenol                          Joeke van der Mei                         Remco Meyaard
relatiemanager                                  directeur                                         hoofd fw & comm

portret Frans van Nie                                 portret Marion van Olst                          portret Rosita van Oostenbrugge

Frans van Nie                                      Marion van Olst                            Rosita van Oostenbrugge
projectadviseur                                   hoofd programma’s                     adm medewerker

portret Irene Schild                                  portret Aline Soerdjpal                          

Irene Schild                                           Aline Soerdjpal
data marketeer                                    fondsenwerver

Portretfoto Erik Tabor                                Portretfoto Leonie Tadema

Erik Tabor                                              Leonie Tadema
fondsenwerver/voorlichter                fondsenwerver/voorlichter

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op en adviseert onze directeur. Hiermee voldoen wij aan de ‘Code Goed Bestuur’ zoals opgenomen in de ‘Erkenningsregeling Goede Doelen’ en in de richtlijnen van het CBF.

De directeur legt alle beleidsplannen, jaarplannen, jaarbegrotingen en jaarverslagen ter goedkeuring voor aan de RvT.

De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Na een eerste termijn kunnen zij één keer worden hernoemd.

Zij ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • De heer C.J. (Kees) Beuving, voorzitter
  • Mevrouw A.W.D. (Aline) Molenaar, vice-voorzitter
  • De heer drs. H.A.J.M. (Henk) Hermsen, lid Audit commissie
  • Mevrouw M.L. (Marlies) van Loon
  • De heer drs. G.T. (Gert) van Wakeren, voorzitter Audit commissie