Onze keurmerken

ANBI

Het Bartiméus Fonds is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Organisaties die zijn aangemerkt als ANBI hoeven geen schenkings- of successierecht te betalen. Voor donateurs geldt dat hun giften aan goede doelen alleen nog in aanmerking komen voor giftenaftrek in de belastingaangifte als het goede doel is aangemerkt als ANBI. Meer informatie: anbi.nl

CBF Erkend Goed Doel

Het Bartiméus Fonds is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. Meer informatie: geefgerust.nl

Privacy Waarborg

Het Bartiméus Fonds heeft de Privacy Waarborg. Hiermee laten we zien dat we transparant en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De waarborg geeft ook aan dat wij strengere regels hanteren voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden dan wettelijk verplicht is. Deze extra regels liggen vast in een aantal codes. Alle organisatie met de Privacy Waarborg worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en de specifieke eisen van de waarborg. Meer informatie: privacywaarborg.nl

Waarmerk Drempelvrij

Deze website voldoet aan de WR2-AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat onze website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven, met uitzondering van de iDEAL-betaalomgeving. Wij mogen daarom het oranje logo voeren voor de gehele website, en het groene logo op de webpagina’s die volledig toegankelijk zijn. Meer informatie: accessibility.nl