Lespakket Voeltekeningen

Vanaf 2013 tot eind 2015 hebben onderwijsspecialisten van Bartiméus gewerkt aan een uitgebreid lespakket met voeltekeningen voor het basisonderwijs. Projectleider Esther Rieken: “Dit pakket is nu gereed om te worden gebruikt door leerlingen met een visuele beperking in het hele land. We zijn trots op het resultaat!”

Voeltekeningen zijn driedimensionale, educatieve afbeeldingen die blinde kinderen voelend met hun vingers kunnen ontdekken. Zo kunnen ze informatie beter begrijpen en dezelfde lesstof volgen als hun ziende klasgenootjes.

Unieke online database

Het lespakket dat nu voor het basisonderwijs is ontwikkeld, bestaat uit 160 voeltekeningen die zijn verzameld in een online database, trainingen voor leerlingen en docenten, leskoffers en toetsmateriaal. Esther Rieken: “De unieke online database is enorm handig: vanaf www.tactieletekeningen.nl kunnen docenten uit het hele land voeltekeningen bij alle wereldverkenningsvakken downloaden. Vervolgens kunnen ze met een zogenoemde zwelmachine de tekening driedimensionaal maken. Docenten die niet over zo’n machine beschikken, kunnen de voeltekeningen ook ingebonden in een band bestellen.”

Plannen voor het voortgezet onderwijs

“We zijn trots op wat we hebben bereikt,” vervolgt Esther. “En docenten in het voortgezet onderwijs vragen nu ook om voeltekeningen bij diverse vakken. Dus er zijn plannen om ook voeltekeningen bij de vakken biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen.”

het Bartiméus Fonds heeft de ontwikkeling van het lespakket voeltekeningen mogelijk kunnen maken met de opbrengst van de landelijke collecte in december 2013. Alle gevers en collectanten: hartelijk dank voor jullie bijdrage en inzet!

Meer informatie

Bekijk in dit filmpje hoe docenten de gedownloade voeltekeningen printen, en hoe de leerlingen er vervolgens mee werken.