DVD ‘CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd’

Een kort interview met Irmgard Bals, kinder- en jeugdpsycholoog bij Bartiméus

Wat is CVI?

“CVI is de afkorting van Cerebral Visual Impairment, het Engelse begrip voor wat in het Nederlands ‘cerebrale visusstoornis’ of ‘cerebrale visuele stoornis’ wordt genoemd. Bij CVI is er sprake van problemen met het verwerken van visuele informatie ten gevolge van een hersenbeschadiging (prenataal, rond de geboorte of op latere leeftijd ontstaan). CVI is de meest voorkomende oorzaak van visuele beperkingen op de kinderleeftijd. Bij Bartiméus is ongeveer 30 procent van de kinderen die worden begeleid bekend met CVI. CVI is een complexe diagnose, waarvoor gespecialiseerde diagnostiek en begeleiding nodig is.”

Waarom deze voorlichtings-DVD?

“Deze DVD geeft uitleg over CVI en wil het inzicht vergroten over CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van verhalen van drie kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, hun ouders en leerkrachten en professionals wordt informatie gegeven over de oorzaak en uitingsvormen van CVI en hoe hiermee om te gaan in dagelijkse situaties en op school.”

Wat zijn de reacties op de DVD?

“Op 10 juni jl. werd de DVD bij Bartiméus gepresenteerd. Reacties van medewerkers: ‘Er wordt goed gekeken wat CVI voor dit unieke kind kan betekenen’ en ‘De film geeft goed weer wat onze visie is op het werken met kinderen met een visuele beperking, mooi dat ouders  en kinderen ook zelf aan het woord zijn’ en ‘Er is met aandacht en respect gefilmd’. Reactie van een van de ouders die heeft meegewerkt: ‘we hopen hiermee andere ouders te helpen die net te horen hebben gekregen dat hun kind CVI heeft’.”

De DVD is mogelijk gemaakt met de steun van het Bartiméus Fonds. Donateurs, bedankt!

 • DVD bestellen of meer informatie?

  De DVD is bestemd voor ouders, kinderen, leerkrachten en iedereen die meer wil weten over CVI. Meer informatie en bestellen:

  Bartiméus Bibliotheek en documentatiecentrum
  Telefoon: 0900 77 888 99 (€ 0,05 lokaal tarief)
  E-mailinfo@bartimeus.nl
  Websitewww.bartimeus.nl/publicaties  

 • Actuele projecten