Bijzondere beweegtuin voor Henriette van Heemstrahuis

De blinde en slechtziende bewoners van het Henriette van Heemstrahuis zijn blij met hun beweegtuin. Hier kunnen ze op speciale toestellen bewegen, op een veilige manier, en ieder binnen zijn eigen mogelijkheden. En het is gezellig om samen met een fysiotherapeut, begeleider of familielid de oefeningen te doen. Op de boombank in het midden van de tuin is het na afloop fijn uitrusten.

De beweegtuin is mede mogelijk gemaakt met steun van Rabobank Randmeren en het Bartiméus Fonds. Met een bezoek van Marcel Korving, directeur Rabobank vestiging Ermelo, werd de tuin 2 juli 2015 feestelijk in gebruik genomen. Marcel Korving overhandigde hierbij symbolisch een check van € 4.750,-, het bedrag dat Rabobank Randmeren heeft bijgedragen om de beweegtuin mogelijk te maken.