Met onze projecten geven we blinde en slechtziende mensen een mooier leven.

Wij zetten ons in om allerlei mooie projecten mogelijk te maken. Zoals projecten om het onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen te verbeteren. Want goed toegankelijk onderwijs is een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Helpt u mee om een van onze projecten mogelijk te maken? Alvast bedankt.

Oogonderzoek bij jong kindje

Onderzoek om uveitis bij kinderen beter te behandelen

In ons land lopen zo’n 5.000 kinderen het risico om voor de rest van hun leven blind te worden. Ze hebben last van uveitis, een inwendige oogontsteking die kan leiden tot onherstelbare schade aan het netvlies. Onderzoekers van het UMC Utrecht willen daarom een bloedtest ontwikkelen om snel te kunnen voorspellen welke behandeling het beste zal werken. Om zo in de toekomst deze gevaarlijke oogaandoening op tijd te kunnen stoppen.

Benodigd bedrag: € 25.000,-

Bekijk project
Blinde student met het prototype van de BarillePi

BraillePi

Ook als je blind bent, wil je zo zelfstandig mogelijk leven. Braille leren helpt daarbij, zeker als dat zonder hulp van anderen kan. Met de BraillePi, een speciaal ontwikkelde computer, wordt dit werkelijkheid.

Benodigd bedrag: € 36.350,-

Bekijk project
Client Bartimeus met het robotje Bart

Met sociaal robotje Bart beter leren uiten van emoties

Mensen met een visuele en verstandelijke beperking praten vaak moeilijk over emoties, ervaringen en gedachten. Dit zorgt voor gepieker, frustraties en driftbuien. Als we weten hoe sociale robotjes in de vorm van een mannetje of knuffeldier ervoor kunnen zorgen dat deze kwetsbare mensen zich beter leren uiten, kunnen we hun leven een beetje prettiger maken.

Benodigd bedrag: € 100.000,-

Bekijk project

Perspectief voor patiëntjes met Batten

De ziekte van Batten treft een kleine groep kinderen in ons land, maar zij én hun dierbaren worden ongelooflijk hard geraakt door deze slopende, dodelijke ziekte. Alle onderzoek naar symptomen, diagnose en behandeling is dus enorm belangrijk, zeker als je bedenkt dat deze groep patiëntjes te klein wordt bevonden door de farmaceutische industrie.

Benodigd bedrag: € 104.350,-

Bekijk project
Blind meisje voelt met haar handen een voorwerp

Onderzoek naar voelbare lesmaterialen

Als je bij het leren op school grotendeels moet terugvallen op het luisteren, krijg je dan wel alles mee van de lesstof? Dat is waar veel kinderen met een visuele beperking tegenaan lopen. Wij willen onderzoeken wat voelbare lesmaterialen voor deze kinderen kunnen betekenen, zodat ook zij de kans krijgen om multimodaal te leren.

Benodigd bedrag: € 49.000,-

Bekijk project
Leerling van Bartimeus in technieklokaal

Werken aan talent

Op dit moment wonen er bij Bartiméus acht jongeren die hun werkplek nog niet hebben gevonden, ondanks alle inspanningen. Binnen het project ‘Werken aan talent’ willen we voor deze jongeren activiteiten binnen Bartiméus zoeken die passen bij hun talenten en wensen.

Benodigd bedrag: € 56.100,-

Bekijk project
Twee kinderen met elkaar in contact.

Onderzoek naar sociale relaties en ICT

Goede sociale relaties - we hebben ze allemaal nodig om ons emotioneel gezond te voelen. Maar voor mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking is het vaak lastig om emoties bij anderen te herkennen, wat het contact met anderen bemoeilijkt. Hoe kunnen ICT-oplossingen helpen om sociale vaardigheden te verbeteren? Dat willen we graag onderzoeken.

Benodigd bedrag: € 44.500,-

Bekijk project
Student met visuele beperking op weg naar lesgebouw

Beter je weg vinden in lesgebouwen

Veel jongeren met een visuele beperking hebben moeite met de overgang naar mbo, hbo of universiteit. Vooral de weg vinden is lastig. Wij willen helpen met een navigatie app.

Benodigd bedrag: € 16.500,-

Bekijk project
Drie deelnemers aan het Scribit beschrijffeestje beoordelen de audiodescriptie bij een online video.

Digitall Inclusive

Technische studenten ontwerpen een digitale wereld voor iedereen. Dat is wat we met Digitall Inclusive willen bereiken.

Benodigd bedrag: € 148.000,-

Bekijk project
Begeleider met bewoner in rolstoelfiets.

Extra begeleiding

Bartiméus wil graag extra begeleiding mogelijk maken voor bewoners met een meervoudige beperking, zodat zij wat vaker een uitstapje kunnen maken. Voor de bewoners zijn dit onvergetelijke ervaringen die hun leven kleur geven!

Benodigd bedrag: € 50.000,-

Bekijk project