Met onze projecten geven we blinde en slechtziende mensen een mooier leven.

Elke dag zetten wij ons met hart en ziel in om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen voor projecten waarmee we blinde en slechtziende mensen een zelfstandiger leven kunnen geven. Hier vindt u een greep uit de projecten waar nu aan gewerkt wordt. We zijn er trots op dat we dit mogelijk kunnen maken!

Client Bartimeus wordt voorgelezen door begeleidster.

Onderzoek naar nieuwe ontmoetingen

Bij goede zorg voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking hoort ook dat zij gelegenheid hebben om anderen te ontmoeten. Via praktijkonderzoek willen we duidelijk krijgen hoe we deze ontmoetingen nog beter kunnen faciliteren, en hoe we ze kunnen omzetten in duurzamere relaties.
Leerlingen Bartimeus in sociale situatie

Lespakket om kinderen met CVI te helpen

Kinderen met CVI hebben problemen met het verwerken van visuele informatie door de hersenen. Hierdoor kunnen deze kinderen moeite hebben met leren, het omgaan met leeftijdsgenootjes en het meedoen aan activiteiten. Met een digitaal lespakket willen we kinderen met CVI helpen om sterker in hun schoenen te staan.
Moeder Elzemiek met haar slechtziende zoontje Lars

Spelenderwijs spiegelen

Kinderen ontwikkelen zich beter als hun ouders de emoties van hun kindje goed kunnen spiegelen. Helaas is dit bij kinderen met een visuele (en verstandelijke) beperking vaak een probleem. Een interactief speelkleed kan ouders helpen om spelenderwijs hun kind te kunnen (leren) spiegelen.
Bewoonster Bartimeus ontmoet bezoeker

Onderzoek naar beter slapen

Ruim een kwart van de bewoners van Bartiméus heeft – vanwege hun visuele en verstandelijke beperking – niet door wanneer het nacht is. Hierdoor slapen ze slecht en zijn overdag moe, gespannen en prikkelbaar. Als we weten hoe we slaapproblemen kunnen wegnemen, kunnen we het leven van deze kwetsbare mensen een beetje prettiger maken.
Smartphone met afbeelding van de app.

Verder ontwikkelen van de Virtuele Geleidelijn App

Ook als je een visuele beperking hebt, wil je graag zelfstandig je weg kunnen vinden, zonder hulp van anderen. De Virtuele Geleidelijn App maakt dit mogelijk. Bartimeus wil daarom deze app graag verder ontwikkelen, en de mogelijkheden van augmented reality voor oriëntatie en mobiliteit verder onderzoeken.
Bewoonster Bartimeus krijgt beker drinken van begeleidster.

Heartbeat 2.0

De Heartbeat helpt de doofblinde bewoners van Bartiméus in Doorn om beter met hun begeleiders te kunnen communiceren. Dit zorgt ervoor dat de bewoners zich veiliger en rustiger voelen. De Heartbeat werkt zo goed, dat Bartiméus een nog betere versie wil ontwikkelen: de Heartbeat 2.0.
Mensen in circuskleding, bezig met circuskunst (dieren maken van ballonnen)

Circuskunst

De doofblinde bewoners van Bartiméus in Doorn krijgen nauwelijks mee wat er om hen heen gebeurt. Dan leef je in je eigen binnenwereld. Met circustheater kunnen de bewoners het plezier ervaren van creatief, kunstzinnig en fysiek bezig zijn, in contact met anderen. Het maakt hun wereld groter en verrijkt hun leven.
Wand met jungledieren in de school van Bartimeus in Zeist

Meer leren via geluid

Kinderen met een visuele beperking leren vooral door te voelen. Daarom wordt er op de scholen van Bartiméus veel gewerkt met allerlei educatieve modellen. Door ook gebruik te maken van audiotechniek kan het onderwijs nog verder verrijkt worden.

Geluidenbal voor meer sportplezier

Een bal met geluid maakt het voor mensen met een visuele beperking een stuk makkelijker om ook een balspel te spelen. Inmiddels is er een prototype van een geluidenbal ontwikkeld en uitgeprobeerd. De gebruikers zijn zo enthousiast dat we de bal graag verder willen ontwikkelen.
Meisje achter laptop met grootletter

Onderzoek naar toegankelijkheid digitale leermiddelen

Leerlingen in het reguliere onderwijs leren volop via digitale leermiddelen. Maar kinderen met een visuele beperking kunnen hier niets mee. Wij willen de digitale toegankelijkheid van 40 veelgebruikte leermiddelen toetsen, en de resultaten op de kaart zetten bij belangenorganisaties en de politiek.