Aanvraag indienen

Wilt u een project realiseren voor mensen die slechtziend of blind zijn? En wilt u hiervoor subsidie aanvragen bij het Bartiméus Fonds?

In het document ‘Richtlijnen subsidieaanvraag het Bartiméus Fonds’ kunt u lezen aan welke eisen uw aanvraag dient te voldoen. U kunt dit document opvragen bij Frans van Nie, projectadviseur, 06 14 03 59 96 of fvnie@bartimeusfonds.nl.

Projectrapportage

Wanneer uw project door het Bartiméus Fonds wordt goedgekeurd, wordt er van u verwacht dat u op afgesproken tijden rapporteert over de gang van zaken. Hiervoor zijn een voortgangs- en een eindrapportageformulier beschikbaar. U kunt deze formulieren opvragen bij Frans van Nie, projectadviseur, 06 14 03 59 96 of fvnie@bartimeusfonds.nl.