Onze nieuwe naam: Bartiméus Fonds

17 december 2018

Per 1 januari heten wij Bartiméus Fonds. Directeur Joeke van der Mei: “We zijn blij met deze nieuwe naam die goed aansluit bij onze gedeelde missie met Bartiméus, de expertise-organisatie voor mensen met een visuele beperking.”

We veranderen van naam omdat we doorgaan als stichting. De wijziging naar een stichting is een historisch besluit voor onze in 1915 opgerichte vereniging. “In de afgelopen 100 jaar hebben de leden de schouders onder onze vereniging gezet,” vertelt Joeke van der Mei. “Echt van betekenis zijn voor mensen met een visuele beperking staat daarbij voorop. Als stichting kunnen we ons nóg slagvaardiger inzetten voor mensen die slechtziend of blind zijn. Vanuit deze intentie hebben de leden tot deze organisatievorm besloten.”

Band met Bartiméus

“We hebben voor de naam Bartiméus Fonds gekozen omdat deze duidelijk staat voor onze band met Bartiméus, de expertise-organisatie voor mensen met een visuele beperking. In 1919 opende de vereniging het Christelijk Blindeninstituut Bartiméus, waar slechtziende en blinde leerlingen passend onderwijs kregen. Van blindeninstituut ontwikkelde Bartiméus zich tot organisatie voor zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. In 1998 werden deze activiteiten ondergebracht in Stichting Bartiméus. De vereniging ging vanaf dat moment verder als fondsenwervende instelling die de activiteiten van Bartiméus financieel mede mogelijk maakt.”

Participeren

“Als Bartiméus Fonds blijven we samen met Bartiméus optrekken om mensen met een visuele beperking te laten participeren in onze samenleving. Evenals met mensen met een visuele beperking en andere partners, en met onze donateurs. Met elkaar zijn we er voor alle mensen die slechtziend of blind zijn, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past.”

Toegankelijke huisstijl

Als bekrachtiging van onze gezamenlijke ambitie gaan we samen met Bartiméus in 2019 over op een nieuw logo en dezelfde huisstijl. “In onze nieuwe huisstijl houden we er rekening mee dat teksten, afbeeldingen en filmpjes goed toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Ook hierin willen we voortrekkers zijn en maken we onze missie waar.”

Nieuwe voorzitter

Kees Beuving wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bartiméus Fonds. In juni 2018 volgde hij Gerard van Wijk op, die acht jaar voorzitter van het bestuur van het Bartiméus Fonds is geweest. Kees Beuving was in het verleden onder meer bestuursvoorzitter bij Fortis Bank Nederland en de Friesland Bank.

    Portret Joeke van der Mei Joeke van der Mei: "We zijn blij met onze nieuwe naam die goed aansluit bij onze gedeelde missie met Bartiméus, de expertise-organisatie voor mensen met een visuele beperking."
  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook
  • « Naar nieuwsoverzicht