Waar gaat het geld naartoe?

Het werk dat wij dankzij nalatenschappen doen, geeft tastbare resultaten voor mensen die slechtziend of blind zijn. Van een duofiets voor mensen met een meervoudige beperking tot een poli voor kinderen met ernstige, zeldzame oogaandoeningen. En van onderzoek naar oogaandoeningen bij ouderen tot goed toegankelijk onderwijs.

Hieronder vindt u een greep uit de vele projecten die wij met giften vanuit nalatenschappen mogelijk konden maken:

  • Vrij van erfbelasting

    Nalaten aan het Bartiméus Fonds is vrij van erfbelasting. Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeven daarom geen successierecht te betalen. Uw gift komt dus volledig ten goede aan projecten voor mensen die slechtziend of blind zijn.

  • CBF Erkend Goed Doel

    Het Bartiméus Fonds is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Wilt u meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.