‘De kapel is het hart van de gemeenschap.’

Na ruim 45 jaar voldeed de Bartiméus kapel niet langer aan de behoefte van de bewoners. Geestelijk verzorger Annemieke Dekker is blij met de renovatie. ‘In de kapel delen we lief en leed.’

Drie keer in de maand organiseert Annemieke samen met twee collega’s op zondag een viering in de Bartiméus kapel. ‘De 350 bewoners van Bartiméus in Doorn hebben vanwege hun meervoudige beperking intensieve zorg nodig. Bewoners en begeleiders vormen een hechte gemeenschap. De kapel is het hart. Daar delen we lief en leed tijdens vieringen die zijn afgestemd op de bewoners. Zo is er een belevingsviering, waar bewoners met een (zware) ernstige verstandelijke beperking hun geloof in God kunnen beleven op een manier die bij hen past.’

Geloof en vertrouwen

‘Kerst, Pasen en Pinksteren zijn de feesten waar de bewoners het meest naar toe leven. Met speciaal ontwikkelde materialen (verhalen en muziek) bereiden zij zich samen voor op de vieringen. Vol overgave bieden ze zich aan om bij te dragen aan een onderdeel, zoals lezen, muziek maken, de kaarsen aansteken. (Zodra er nood is, zijn er meerdere bewoners die willen bidden.) Veel bewoners maken gebruik van de voorbede om samen lief en leed te delen. Elke keer raak ik weer verwonderd over hun geloof en vertrouwen. Zij geven het letterlijk handen en voeten’

Dankbaar

‘De kapel is gebouwd in 1972 en voldeed volgens de huidige inzichten niet meer aan de behoeften van de bewoners. Een renovatie was hard nodig. Gelukkig kon het Bartiméus Fonds deze mogelijk maken dankzij bijdragen van kerkgemeenten uit het hele land. Daar zijn we enorm dankbaar voor.’

Goed op weg

‘We hebben al een mooie vooruitgang geboekt. De kapel is van buiten en van binnen geschilderd, de akoestiek is verbeterd en er zijn nieuwe liturgische materialen ontwikkeld. We zijn goed op weg, maar er is nog wel één en ander nodig. We kunnen bijvoorbeeld het orgel niet gebruiken, omdat de motor kapot is. Ook de vleugel heeft een opknapbeurt nodig. Bewoner Albert kan er nog op spelen, maar het is de vraag voor hoe lang. De bewoners plukken gelukkig al wel de vruchten van de renovatie, we merken dat zij zich in de kapel meer op hun gemak voelen.’

  • Helpt uw gemeente mee?

    Een viering zonder muziek is ondenkbaar voor de bewoners. Helpt u mee, zodat zij de door hen zo geliefde muzikale vieringen niet hoeven te missen?  U kunt online doneren of uw gift overmaken op NL94 INGB 0004 0040 40. Hartelijk dank!Annemieke Dekker en bewoner Albert Blok voor de kapel