Actievoorwaarden Bestellen in 60 Tellen

Disclaimer

Webshop
De webshop in het spel ‘Bestellen in 60 Tellen’ is fictief. Het Bartiméus Fonds heeft geen eigen webshop met de producten die worden getoond in de webshop van het spel. De producten die men kan winnen worden door het Bartiméus Fonds gekocht en uitgereikt aan de winnende deelnemers. Om ervoor te zorgen dat de kosten zo laag mogelijk blijven proberen we de producten gesponsord te krijgen. Wij streven er altijd naar om zoveel mogelijk te kunnen besteden aan de projecten.

Simulering kokervisus en glaucoom
Het Bartiméus Fonds heeft ‘Bestellen in 60 Tellen’ in samenwerking met experts van Bartiméus ontwikkeld. De visuele beperkingen als gevolg van kokervisus en glaucoom zijn zorgvuldig vormgegeven om ervoor te zorgen dat de realiteit zo goed mogelijk recht wordt gedaan. Elke persoon met kokervisus of glaucoom ervaart zijn/haar visuele beperking anders. Het spel ‘Bestellen in 60 Tellen’ dient vooral om mensen die geen visuele beperking hebben kort te laten ervaren hoe het is om online te bestellen als je slechtziend bent. Veel websites worden niet toegankelijk gebouwd. Het Bartiméus Fonds zet zich in om hier verandering in te brengen.

Actievoorwaarden

Deelname
● Alleen via het spel ‘Bestellen in 60 tellen’ correct en volledig ingevulde inzendingen dingen mee naar de prijzen.
● Er is geen limiet aan het aantal keren dat u mee kunt doen met het spel.
● Er kan meegedaan worden aan het spel zolang het online staat.
● Het Bartiméus Fonds behoudt zich het recht voor prijswinnaars door loting te selecteren.
● Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd van 18 jaar hebben en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Wanneer de deelnemer de actievoorwaarden accepteert, dan gaat het Bartméus Fonds ervan uit dat de deelnemer hieraan voldoet.
● Deelnemer jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van ouders of verzorgers. Hiervoor kunnen ouders of verzorgers een e-mail sturen naar info@bartimeusfonds.nl om het Bartiméus Fonds te informeren over de verleende toestemming.
● Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname.

Winnen
● Alleen deelnemers die binnen 60 seconden de bestelling van het gekozen product wisten af te ronden maken kans op het winnen van het door hen gekozen product.
● Direct na afloop van de campagne worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Van elk aangeboden product wordt er 1 toegekend aan een deelnemer die binnen 60 seconden het gekozen product wist te bestellen.
● Prijswinnaars ontvangen bericht via e-mail.
● De verloting wordt aan het einde van de campagne uitgevoerd.
● Prijzen die binnen 1 maand na bekendmaking niet bij de prijswinnaars terecht zijn gekomen vervallen aan het Bartiméus Fonds, deze zullen worden ingezet in andere win-acties.
● (Vrijwillige) medewerkers van het Bartiméus Fonds en Gopublic kunnen geen prijs winnen. Zij kunnen wel meedoen met het spel en donateur worden. Wanneer zij als winnaar van een prijs geselecteerd worden door verloting, vervalt hun recht op een prijs.

Persoonsgegevens
● Het Bartiméus Fonds verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het spel, haar administratie, fondsenwervende projecten en om te informeren over haar activiteiten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit op elk gewenst moment aan laten passen door een e-mail te sturen naar info@bartimeufonds.nl.
● Deelnemers kunnen alleen deelnemen aan het spel indien zij akkoord hebben gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens en het gebruik daarvan ten behoeve van het werk van het Bartiméus Fonds.
● De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door het Bartiméus Fonds en worden niet verstrekt aan derden.
● Het Bartiméus Fonds gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Overige voorwaarden
● Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
● Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
● In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het Bartiméus Fonds.
● Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
● Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
● Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met het Bartiméus Fonds via (030) 693 50 50 of info@bartimeusfonds.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.